JHSS UAV English Română

Recenzare

     Etape

     Textele trimise spre publicare sunt supuse unei prime trieri în redacție, pentru a se vedea dacă se încadrează disciplinar şi tematic în orientarea publicaţiei şi dacă respectă regulile de citare şi de setare, solicitate la „Ghidul autorului”; ulterior, textele acceptate sunt supuse programului de detectare a plagiatului.

     Textele anonimizate sunt transmise specialiştilor de resort din colectivul peer review al publicaţiei; dacă e nevoie se solicită şi părerea altor experţi din instituţiile academice din ţară şi străinătate; fiecare articol este evaluat, independent, de către doi recenzori aleși în funcție de expertiza lor în domeniul/tema propusă de acesta.

     Recenzorii comunică redacţiei decizia lor în baza formularului de recenzare, şi, după caz, observaţiile şi recomandările, drept condiţie a publicării; procesul de recenzare durează între 1-2 luni.

     Decizia finală asupra publicării va fi luată de către comitetul de redacție care stabilește, pentru articolele admise, dacă aceasta se impune, un termen pentru revizuire în funcție de recomandările formulate de recenzori, caz în care publicarea se va face doar în numărul viitor.

     Redacția garantează confidențialitatea autorului și a revizorului unul față de celălalt.

Descarcă