JHSS UAV English Română

Despre noi

     Journal of Humanistic and Social Studies este o publicație bianuală, înființată în anul 2010 cu scopul de a reprezenta o platformă de diseminare a rezultatelor cercetării actuale în domeniile umaniste și sociale. Apărută sub egida Centrului de cercetare „Studii Interculturale și Interconfesionale”, al Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, revista își propune să stimuleze cercetarea interdisciplinară și transdisciplinară din zona științelor filologice, în principal, dar și din cea a științelor sociale.

     În 2013, revista Journal of Humanistic and Social Studies a fost cotată C (nr.crt. 41):

     http://old.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2013/01/filo.rev_.28.01.2013.pdf

     Ulterior, prin indexarea revistei în mai multe baze de date internaționale, articolele filologicee publicate în revistă au ajuns să obțină cotația B, cf. Standardelor minimale CNATDCU, comisia nr. 29.

     Revista publică articole științifice și recenzii în engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană şi română (în cazul studiilor de lingvistică aplicată limbii române), circumscrise următoarelor domenii (care reprezintă şi secţiunile publicaţiei):

     Theory, History and Literary Criticism

     Linguistics, Stylistics and Translation Studies

     Social and Educational Studies

     Book reviews, interviews and authors’ presentations

     Domeniul filologic, ilustrat cu precădere, reunește cercetări din spațiul studiilor literare teoretice sau aplicate, cu deschideri spre studiile culturale (mentalități, reprezentări, imagologie) și spre hermeneuticile identitare (teoriile feministe, postcolonialiste, teoria discursului minorităților sexuale).

     Secțiunea de lingvistică e reprezentată prin studii de traductologie, istorie și gramatică actuală a limbii române, pragmatică, limbajul subculturilor și al macroculturilor etc.

     Secțiunea științelor sociale reunește studii de comunicare, didactică, teologie, drept administrativ etc.