JHSS UAV English Română

Ghidul autorului

APARIȚII

     JHSS apare la:

30 Aprilie

30 Octombrie


Trimiterea materialelor

journalhss@yahoo.com

     Data limită:

30 Martie

30 Septembrie


CONSIDERAȚII GENERALE

     Comitetul de redacție poate modifica materialul în concordanță cu normele revistei. Cu toate că acceptăm articole scrise în germană, franceză, italiană și spaniolă, încurajăm redactarea articolelor în limba engleză. Înainte de a trimite articolul spre publicare, limbajul trebuie verificat de către un vorbitor nativ.

     Autorul își asumă întreaga responsabilitate pentru materialul publicat.

     Trimiterea lucrărilor spre publicare implică:

- lucrarea prezentată să nu fi fost publicată anterior sau în curs de publicare într-o altă revistă.

- dacă este cazul, publicarea articolului să fi fost aprobată de co-autor, precum și de către instituția unde a fost desfășurat studiul.

     Editorul nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării normelor deontologice.

     Autorii au obligația de a respecta regulile cu privire la legea dreptului de autor. Dacă studiul reclamă introducerea unor diagrame, tabele sau pasaje din texte anterior publicate, vor solicita permisiunea autorului citat, atât pentru ediția publicată, cât și pentru cea online, și vor furniza dovada acceptului. În caz contrar, orice material trimis va constitui responsabilitatea autorului.


TEHNOREDACTARE

     Lucrările trebuie elaborate după următoarele norme:

     TITLUL

Titlurile, numele autorilor nu se scriu integral cu majuscule. Folosiți caractere TNR 16, centrat, regular. Dacă articolul este scris în altă limbă decât engleza, titlul și rezumatul vor fi traduse în limba engleză.

     NUMELE ȘI AFILIEREA

Numele autorului: corp de literă 14, drept, urmat de o notă de subsol unde se specifică afilierea și adresa de e-mail.

     REZUMATUL

Nu trebuie să depășească 200 de cuvinte, în engleză, corp de literă 10, regular.

     CUVINTE-CHEIE

5-7 cuvinte, în engleză, corp de literă 10, regular.

     TEXT

Articolul nu trebuie să depășească 8000 de cuvinte. Recenziile nu trebuie să fie mai lungi de 3000 de cuvinte.

     PUNEREA ÎN PAGINĂ

Dimensiunile paginii: 23,5/16,5; margini: stânga 1,8 cm; dreapta 1,5 cm; sus 2,5 cm; jos 2,2 cm. Nu numerotați paginile.

Caracterele folosite pe parcursul lucrării sunt Times New Roman, 11, spațiere la un rând.

Rezumatul, cuvintele-cheie, bibliografia, prezentarea autorului: corp de literă 10, regular.

Folosiți caractere înclinate pentru: titlul cărților, studiilor, articolelor (titlurile în limba română vor fi urmate de traducerea în engleză), pentru cuvinte în limbi străine (ex. volens nolens), cuvintele analizate.

Folosiți ghilimele pentru: citate, explicarea înțelesului unui cuvânt, titlul revistelor.

Siglele se scriu drept, fără punct (LR, SCL etc.)

Ierarhia contrastelor grafice: italic, bold, bold italic. Titlul subcapitelelor se va scrie boldat.

Referințele bibliografice se scriu în text (Paterson, 2008: 44). Lucrarea trebuie să fie urmată de bibliografia generală, menționată în conformitate cu standardele internaționale (Nelson, C., Family Ties in Victorian England, Westport, Praeger Publishers, 2007).

Pentru citari din pagini web trebuie menționate ziua, luna și anul consultării.

Explicațiile şi traducerile textului din limba română se scriu ca note de subsol.

Citatele din text se scriu între ghilimele, citatele lungi (mai mult de 3 rânduri) se scriu ca paragraf separat, fără ghilimele, cu corp de literă 9, încadrate de rânduri libere, sus și jos.

     PREZENTAREA AUTORULUI

La sfârșitul articolului va fi adăugată o scurtă prezentare a autorului (3-4 rânduri), în care se va menționa activitatea științifică a acestuia. (corp de literă 10, regular).

     EXEMPLU TEHNOREDACTARE

Descarcă


Copyright

     POLITICILE PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR

Toţi autorii trebuie să semneze acordul de transfer al dreptului de autor (Transfer of Copyright agreement) ȋn vederea publicării articolului. Acest acord de transfer permite EDITURII UNIVERSITĂŢII „AUREL VLAICU” din ARAD, România să protejeze materialul pentru autori, dar nu presupune renunţarea la drepturile de proprietate ale autorilor. Transferul drepturilor de autor se referă la drepturile exclusive de a reproduce şi de a distribui articolul, inclusiv reeditări, reproduceri fotografice, microfilme sau orice alte reproduceri de natură similară şi traduceri. Autorii au obligaţia să obţină de la deţinătorul drepturilor de autor permisiunea să reproducă orice materiale pentru care există drepturi de autor.

     TRANSFER OF COPYRIGHT AGREEMENT

Descarcă


APC

Nu se percep taxe de procesare pentru abstractele/articolele trimise.